Terapia rodzinna – terapia par – mediacje rodzinne

Terapia rodzinna

W Centrum Pomocy pomoc-psychoterapeuci.pl. prowadzona jest dla rodzin w kryzysach, trudnościach terapia rodzinna.

Budowanie relacji rodzinnych to proces ciągły, dynamiczny, zależny od wielu zmiennych. Członkowie rodziny każdego dnia muszą sobie radzić z rozwiązywaniem problemów, zakłóceniami w komunikacji, z trudnościami w wyrażaniu potrzeb i emocji. Terapia rodzina pomaga naprawiać konflikty międzypokoleniowe, zmniejszać napięcia pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny.

Psychoterapeuci wspólnie z uczestnikami spotkań omawiają model konkretnej rodziny, dyskutują o zbudowanych więziach między poszczególnymi domownikami, badają sposoby komunikacji. Podczas kolejnych sesji w Centrum Pomocy (Bydgoszcz ul Jagiellońska 94 C) diagnozujemy i omawiamy problemy, starając się znaleźć optymalne dla konkretnej sytuacji rozwiązania.

Specjaliści: Magdalena BorowskaEmilia Warylewska

Mediacje rodzinne

Zdarza się, że rodzinie przychodzi mierzyć się z rodzącymi się i nawarstwiającymi się konfliktami i stopniowym pogarszaniem się stosunków pomiędzy członkami rodziny. W takich sytuacjach trudno normalnie funkcjonować, dlatego osoby dotknięte tym problemem na wszelkie sposoby starają się rozwiązać zaistniałe konflikty i kierując się instynktem czy intuicją próbują naprawiać sytuację. Niestety w wielu przypadkach to za mało, by spory i napięcia zażegnać skutecznie i definitywnie. Okazuje się, że niezbędne dla przywrócenia równowagi w związkach pomiędzy najbliższymi osobami jest profesjonalne wsparcie specjalisty, który poprowadzi mediacje rodzinne.

Mediator rodzinny pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania i szukać takiego porozumienia, które dla obu stron będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie, skupia się na poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania na przyszłość.

W mediacji rodzinnej skonfliktowane strony – małżonkowie (partnerzy) często w trakcie separacji lub rozwodu dochodzą do satysfakcjonującego obie strony porozumienia związanego np. z opieką nad dzieckiem/dziećmi po rozstaniu oraz innymi spornymi sprawami takimi jak zasady wychowawcze, sposób spędzania świąt i wakacji finansowanie edukacji i zajęć pozalekcyjnych dziecka, opieka zdrowotna dla dziecka, kontakty z szerszą rodziną obojga rodziców, podróże zagraniczne dziecka itp.

Mediacje rodzinne mogą okazać się pomocne także w uzgodnieniu zasad uczestnictwa obojga małżonków w sprawach domowych np. gospodarowanie pieniędzmi, opieka nad dziećmi, wychowanie, obowiązki domowe. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia potrzeb i motywacji partnerów.

Specjaliści: Magdalena Borowska

Terapia małżeństw/terapia par

W naszym centrum pomocy pomoc-psychoterapeuci.pl (Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 94 C) prowadzona jest terapia par. Jest to forma pomocy dla osób będących w związku małżeńskim lub partnerskim, które doświadczają różnorodnych kryzysów i trudności. Mogą one dotyczyć intensywnych bądź przewlekłych konfliktów, zdrady jednego, trudności w pożyciu seksualnym, utraty satysfakcji i radości z bycia razem, rutyny, nadmiernej zazdrości, kontroli. Czasami rozbieżności dotyczącej dalszych celów, wartości życiowych, sposobu wychowywania dzieci. Celem, który osiąga się poprzez terapia par jest zwiększenie rozumienia wzajemnych potrzeb, emocji. Usprawnienie komunikacji i zwiększenie asertywności względem siebie.

Terapia par poprzedzona jest konsultacjami indywidualnymi i konsultacją wspólną. Odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu . Zapraszamy do spotkania z nami!

Specjaliści:  Lidia SzymańskaMagdalena OczkiEmilia WarylewskaMagdalena Borowska