Terapia grupowa

Terapia grupowa przeznaczona jest dla osób dorosłych . W psychoterapii grupowej fundamentalną rolę odgrywają osoby siedzące w kręgu i ich zaangażowanie. Grupa analityczna oparta jest na swobodnie przebiegającym procesie grupowym, podczas którego uczestnicy mają prawo mówić o wszystkim, co przychodzi im do głowy. Zachodzące interakcje między uczestnikami w grupie odzwierciedlają funkcjonowanie w relacjach w życiu codziennym, dzięki czemu uczestnicy grupy w bezpiecznych warunkach mogą lepiej poznać siebie, zrozumieć źródło swoich problemów, poprawić jakość swojego funkcjonowania. Zestawienie doświadczeń każdego z członków grupy dają szansę na lepsze zrozumienie własnych dolegliwości i dysfunkcji oraz na stopniowe wychodzenie z trudnej sytuacji. Poczucie wspólnoty, nawiązywanie i budowanie relacji społecznych, konfrontacja z problemami o podobnym wymiarze to tylko część cech, jakie posiada terapia grupowa.

  • czują się samotne,
  • chcą lepiej poznać siebie i mechanizmy, które kierują ich działaniami i relacjami,
  • borykają się z różnymi objawami chorobowymi,
  • potrzebują oceny swojej postawy,
  • mają problemy w tworzeniu więzi społecznych,
  • odczuwają dyskomfort w kontaktach z innymi,
  • chcą dotrzeć do nieświadomych treści wpływających na codzienne funkcjonowanie,
  • chcą pomoc innym.

Spotkania odbywają sie raz w tygodniu – 100 min.

Grupa: 6-8 osób

Koszt: 80 zł/1h 40 minut

Przystąpienie do grupy poprzedzone jest konsultacją indywidualną (1-3 w zależności od potrzeby) u jednej z prowadzących.

Zapraszamy do spotkania z nami. pomoc-psychoterapeuci.pl Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 94c, IV p.

Specjaliści: Marlena Papieska i Lidia Szymańska