Oferta

Psychoterapia indywidualna

Podczas sesji terapeutycznej w atmosferze zrozumienia, zaufania i dyskrecji wraz z osobą poszukującą pomocy rozpoznajemy objawy zakłócające codzienne funkcjonowanie. Poszukujemy leżących u ich podstaw nieuświadomionych mechanizmów, ukrytych potrzeb oraz nierozwiązanych konfliktów, aby w konsekwencji doprowadzić do  przeżycia korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego umożliwiającego korzystne zmiany życiowe.

Psychoterapia pomaga osobom cierpiącym na:

 • depresje,
 • lęki,
 • różne dolegliwości somatyczne, w których został wykluczony czynnik biologiczny (migreny i inne bóle głowy, żołądka, problemy ze snem, drętwienie lub drżenie kończyn, zaparcia, biegunki, wymioty, nadmierne lub zaburzenia odżywiania, problemy skórne, bóle brzucha),
 • problemy w radzeniu sobie z emocjami (smutkiem, złością, zazdrością, lękiem, poczuciem winy, samotnością),
 • problemy w relacjach z ludźmi,
 • zaburzenia osobowości,
 • silne napięcie emocjonalne,
 • trudności natury seksualnej.

ponadto osobom:

 • mającym problemy z podejmowaniem decyzji,
 • poszukującym rozwoju osobistego, nowych dróg realizacji własnych potrzeb, pragnień.

Sesje psychoterapii odbywają się zwykle raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 min.
Proces psychoterapii poprzedzają spotkania konsultacyjne służące ustaleniu wstępnej diagnozy, kontraktu i określeniu celów dalszej pracy.

Specjaliści: Emilia WarylewskaLidia SzymańskaMagdalena OczkiMarlena PapieskaMagda Borowska,

Terapia dzieci

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni zachowaniami swoich dzieci lub są niepewni swoich oddziaływań wychowawczych a chcieliby prawidłowo wspomagać rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci.

Czytaj więcej

Specjaliści: Emilia WarylewskaMagdalena BorowskaLidia Szymańska

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Okres rozwojowy zachodzący pomiędzy 11 a 22 rokiem życia to jeden z najtrudniejszych etapów rozwojowych. Nastolatek stawia wówczas pytania o charakterze egzystencjonalnym na które ciężko odpowiedzieć rodzinie i bliskim. Często wszelkie odpowiedzi nie satysfakcjonują. Silne i szybko zmieniające się emocje, poszukiwanie tożsamości, testowanie granic  to wyzwania dla młodego dorosłego i jego najbliższych. Psychoterapia i wsparcie pomaga zrozumieć  i „przejść” ten okres stopniowo i bezpiecznie.

Spotkania terapeutyczne proponujemy młodzieży, która doświadcza:

 • nieśmiałości,
 • osamotnienia,
 • obniżonego nastroju lub depresji,
 • lęku,
 • bezwartościowości,
 • kłopotów w kontaktach z rówieśnikami,
 • konfliktów z rodzicami,
 • problemów z zaburzeniami odżywiania,
 • niezadowolenia z siebie, swojego wyglądu i osiągnięć,
 • samookaleczeń,
 • innych trudności.

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami indywidualnymi z nastolatkiem i spotkaniem z rodzicami, psychoterapia odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu.

Specjaliści:  Magdalena OczkiMagdalena BorowskaEmilia WarylewskaLidia Szymańska

Konsulatacje psychoedukacyjne

Konsultacje psychoedukacyjne są skierowane do rodziców, których zawiodły strategie radzenia sobie z problemami dziecka, ale także dla tych, którzy chcą uzyskać większy wgląd w proces wychowania, polepszyć swój kontakt z dzieckiem, uzyskać wsparcie w tym, jak być autorytetem, efektywnie wpływać na postawy swojego dziecka, jednocześnie słuchać  i rozumieć jego potrzeby, emocje, postawy.

Spotkania psychoedukacyjne mają charakter krótkoterminowy – obejmują kilka spotkań (czasem mają miejsce jednorazowe konsultacje).

W pracy z dziećmi kierujemy się zasadą ścisłej współpracy z rodzicami. W zależności od problemu proponujemy Państwu spotkania z dzieckiem oraz/lub konsultacje z rodzicami w celu pełnego zrozumienia i unormowania sytuacji rodzinnej. Często okazuje się, że dla lepszego funkcjonowania rodziny wskazana jest współpraca wszystkich osób w ramach terapii rodzinnej.

Specjaliści:  Magdalena BorowskaLidia SzymańskaEmilia Warylewska

Terapia małżeństw i par

Jest to forma pomocy dla osób będących w związku małżeńskim lub partnerskim, które doświadczają różnorodnych kryzysów i trudności. Mogą one dotyczyć intensywnych bądź przewlekłych konfliktów, zdrady jednego, trudności w pożyciu seksualnym, utraty satysfakcji i radości z bycia razem. Rutyny, nadmiernej zazdrości, kontroli. Czasami rozbieżności dotyczącej dalszych celów, wartości życiowych, sposobu wychowywania dzieci.

Sprawdź też

Specjaliści:  Lidia SzymańskaMagdalena OczkiEmilia WarylewskaMagdalena Borowska

Psychoterapia uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, komputer, pracoholizm, zakupoholizm)

Psychoterapia uzależnień dotyczy pomocy w utrzymywaniu abstynencji oraz  nabyciu nowych umiejętności w radzeniu sobie z emocjami inaczej niż za pomocą uzależniających substancji czy zachowań, poprawy jakości życia.

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacją jedną do trzech, podczas której określane są problemy do pracy terapeutycznej.

Czytaj więcej

Specjaliści: Marlena PapieskaMarek Sasin

Psychoterapia współuzależnienia i psychoterapia DDA

Praca indywidualna pacjenta z terapeutą nad problemami wynikającymi ze wspólnego życia z lub obok osoby uzależnionej. 

Czytaj więcej.

Specjaliści: Marlena PapieskaMarek Sasin

Psychoterapia grupowa

Przeznaczona jest dla osób dorosłych . W psychoterapii grupowej fundamentalną rolę odgrywają osoby siedzące w kręgu i ich zaangażowanie. 

Czytaj więcej

Specjaliści: Marlena Papieska i Lidia Szymańska