Oferta

 

Psychoterapia indywidualna

Autor: Igor MudrovPodczas sesji terapeutycznej w atmosferze zrozumienia, zaufania i dyskrecji wraz z osobą poszukującą pomocy rozpoznajemy objawy zakłócające codzienne funkcjonowanie. Poszukujemy leżących u ich podstaw nieuświadomionych mechanizmów, ukrytych potrzeb oraz nierozwiązanych konfliktów, aby w konsekwencji doprowadzić do  przeżycia korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego umożliwiającego korzystne zmiany życiowe.

Psychoterapia pomaga osobom cierpiącym na:

ponadto osobom:

Sesje psychoterapii odbywają się zwykle raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 min.
Proces psychoterapii poprzedzają spotkania konsultacyjne służące ustaleniu wstępnej diagnozy, kontraktu i określeniu celów dalszej pracy.

Specjaliści: Emilia Warylewska, Lidia Szymańska, Magdalena Oczki, Marlena Papieska, Magda Borowska,

 

Autor: Igor MudrovTerapia dzieci

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni zachowaniami swoich dzieci lub są niepewni swoich oddziaływań wychowawczych a chcieliby prawidłowo wspomagać rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci.

Czytaj więcej

Specjaliści: Emilia Warylewska, Magdalena Borowska, Lidia Szymańska

 

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Okres rozwojowy zachodzący pomiędzy 11 a 22 rokiem życia to jeden z najtrudniejszych etapów rozwojowych. Nastolatek stawia wówczas pytania o charakterze egzystencjonalnym na które ciężko odpowiedzieć rodzinie i bliskim. Często wszelkie odpowiedzi nie satysfakcjonują. Silne i szybko zmieniające się emocje, poszukiwanie tożsamości, testowanie granic  to wyzwania dla młodego dorosłego i jego najbliższych. Psychoterapia i wsparcie pomaga zrozumieć  i „przejść” ten okres stopniowo i bezpiecznie.

Spotkania terapeutyczne proponujemy młodzieży, która doświadcza:

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami indywidualnymi z nastolatkiem i spotkaniem z rodzicami, psychoterapia odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu.

Specjaliści:  Magdalena Oczki, Magdalena Borowska, Emilia Warylewska, Lidia Szymańska

 

 

Autor: Igor MudrovKonsultacje psychoedukacyjne

Konsultacje psychoedukacyjne są skierowane do rodziców, których zawiodły strategie radzenia sobie z problemami dziecka, ale także dla tych, którzy chcą uzyskać większy wgląd w proces wychowania, polepszyć swój kontakt z dzieckiem, uzyskać wsparcie w tym, jak być autorytetem, efektywnie wpływać na postawy swojego dziecka, jednocześnie słuchać  i rozumieć jego potrzeby, emocje, postawy.

Spotkania psychoedukacyjne mają charakter krótkoterminowy - obejmują kilka spotkań (czasem mają miejsce jednorazowe konsultacje).

W pracy z dziećmi kierujemy się zasadą ścisłej współpracy z rodzicami. W zależności od problemu proponujemy Państwu spotkania z dzieckiem oraz/lub konsultacje z rodzicami w celu pełnego zrozumienia i unormowania sytuacji rodzinnej. Często okazuje się, że dla lepszego funkcjonowania rodziny wskazana jest współpraca wszystkich osób w ramach terapii rodzinnej.

Specjaliści:  Magdalena Borowska, Lidia Szymańska, Emilia Warylewska

 

 

 

 

Terapia małżeństw i par

Jest to forma pomocy dla osób będących w związku małżeńskim lub partnerskim, które doświadczają różnorodnych kryzysów i trudności. Mogą one dotyczyć intensywnych bądź przewlekłych konfliktów, zdrady jednego, trudności w pożyciu seksualnym, utraty satysfakcji i radości z bycia razem. Rutyny, nadmiernej zazdrości, kontroli. Czasami rozbieżności dotyczącej dalszych celów, wartości życiowych, sposobu wychowywania dzieci.

Sprawdź też

Specjaliści:  Lidia Szymańska, Magdalena Oczki, Emilia Warylewska, Magdalena Borowska

 

Psychoterapia uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, komputer, pracoholizm, zakupoholizm)

Psychoterapia uzależnień dotyczy pomocy w utrzymywaniu abstynencji oraz  nabyciu nowych umiejętności w radzeniu sobie z emocjami inaczej niż za pomocą uzależniających substancji czy zachowań, poprawy jakości życia.

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacją jedną do trzech, podczas której określane są problemy do pracy terapeutycznej.

Czytaj więcej

Specjaliści: Marlena Papieska, Marek Sasin

 

Autor: Igor MudrovPsychoterapia współuzależnienia i psychoterapia DDA

Praca indywidualna pacjenta z terapeutą nad problemami wynikającymi ze wspólnego życia z lub obok osoby uzależnionej. Czytaj więcej.

Specjaliści: Marlena Papieska, Marek Sasin

 

 

 

 

 

Psychoterapia grupowa

Autor: Igor MudrovPrzeznaczona jest dla osób dorosłych . W psychoterapii grupowej fundamentalną rolę odgrywają osoby siedzące w kręgu i ich zaangażowanie. Czytaj więcej

Specjaliści: Marlena Papieska i Lidia Szymańska

 

 

Pomoc prawna

USŁUGI

Specjaliści: Agnieszka Król

 

 

terapia uzależnień bydgoszcz
ul. Jagiellońska 94C, 85-027 Bydgoszcz
IV piętro (budynek obok Media Markt)
Indywidualny kontakt z terapeutą