Magdalena Borowska

O terapeucie

W swojej pracy podejmuję się pomocy osobom dorosłym, którym codzienne funkcjonowanie utrudniają objawy depresji, lęku, trudność w poradzeniu sobie  z doświadczeniem straty (śmierć bliskiej osoby, utrata pracy), problemy z podejmowaniem decyzji, problemy z jedzeniem, trudności natury seksualnej. Zapraszam na psychoterapię indywidualną lub wsparcie w ramach pomocy psychologicznego. Jeśli pojawiły się problemy małżeńskie zapraszam na terapię małżeńską  (pary). W ramach szeroko pojętej pomocy rodzinie proponuje wsparcie w procesie wychowawczym dla rodziców, ale także terapię dla młodzieży i dzieci w sytuacji nadmiernej nieśmiałości, lęków, trudność w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, nadmiernej agresji, nadpobudliwości, tików.

Ukończyłam organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji rodzinnej.Jako mediator rodzinny wspomagam komunikacje między skonfliktowanymi członkami rodziny, małżonkami w sytuacji okołorozwodowej lub po rozwodzie (m.in. kwestia uregulowania kontaktów z dziećmi).•

Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Moja fascynacja psychoterapią rozpoczęła się niemal piętnaście lat temu. Przez kilka lat prowadziłam  grupy terapeutycznych dla osób borykających się z problemami lękowymi, emocjonalnymi, depresją,  z trudnościami adaptacyjnymi, problemami dnia codziennego m.in. strata pracy, trudności w relacjach rodzinnych. 

Posiadam dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego (nr 110) uprawniający do prowadzenia psychoterapii pod superwizją.  Kwalifikacje terapeutyczne  uzyskałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – rekomendacja  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Regularnie uczestniczę w superwizjach, a także w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe m.in.:

  • Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości (konferencja),
  • Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej,
  • Tiki- diagnoza i terapia,
  • Psychoterapia OCD u dzieci i młodzieży,
  • Ukończyłam organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska szkolenie podstawowe z zakresu mediacji,
  • Szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji rodzinnej.

Rejestracja / Kontakt

502 078 461