Emilia Warylewska

O terapeucie

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Moje doświadczenia zawodowe rozpoczęłam w 1997r., pracą z młodzieżą z rodzin niedostosowanych społecznie. Dzięki wieloletniej pracy w szkole, jako pedagog, nabyłam umiejętności pomagania młodzieży i rodzicom w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi i budowaniu prawidłowej więzi z dzieckiem.

Od 2005r. zajmuję się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży. Odbyłam staż psychoterapeutyczny w Klinice Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy na oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych. Leczę zaburzenia psychiczne np. depresje, lęki, fobie, natręctwa, problemy związane z seksualnością, tożsamością, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia. Prowadzę również terapię par i grupy dla młodzieży.

Dzięki terapii potrafię pomóc pacjentowi odbudować poczucie własnej wartości, osiągnąć wewnętrzny spokój i przywrócić równowagę psychiczną. Świadomość i możliwość sprawczości pozwala na radość życia i konstruktywne rozwiązywanie swoich kryzysów na bieżąco.

W swojej pracy stosuję dyskrecję i standardy etyczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale poddaję pracę superwizji. Na bieżąco uczestniczę w konferencjach i podnoszę swoje kwalifikacje w szkoleniach zawodowych.

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne, podczas którego ustalimy cel terapii i korzystną formę pomocy dla Państwa.

Moje kwalifikacje

  • Praca psychoterapeuty dorosłych, młodzieży i dzieci w Zespole Terapeutyczno – Szkoleniowym „Terapeutica” (2005-2016)
  • Praca pedagoga szkolnego w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy ( 2006-2014)
  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, 4 lata
  • Psychoanalityczna Terapia Rodzin w KCP
  • Studium Socjoterapii i Psychoterapii młodzieży oraz Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, 2 lata, nr 241/2003
  • Psychoterapia Grupowa i Krótkoterminowa
  • Staż i praca w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej, jako Specjalista ds. młodzieży (1997-2003)
  • Mgr pedagogiki (praca opiekuńcza), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, nr 23599 w 1999r.

Rejestracja / Kontakt

693 870 044