Cennik

Konsultacyjna indywidualna

200,-

Sesja psychoterapii indywidualnej

150,-

Konsultacja psychiatryczna

220,-

Terapia par

250,-

Mediacje rodzinne

250,-

Psychoterapia grupowa

120,-/90 minut