Cennik

Sesja konsultacyjna

120-150 zł 50 min.

Sesja psychoterapii dorosłych

100-120 zł
50 min.

Sesja psychoterapii dzieci i młodzieży

100-120 zł 45 min.

Sesja psychoterapii pary

150-200 zł 50-60 min.

Pomoc psychologiczna

100-120 zł 50 min.

Mediacje rodzinne

200 zł (pierwsze spotkanie)
120 zł (kolejne spotkania)

do 120 min.
do 90 min.

Psychoterapia grupowa

80-100 zł 90 min.

Terapia grupowa młodzieży

100 zł 120 min.

Porada prawna

Czytaj więcej

Konsultacja par

200 zł

terapia uzależnień bydgoszcz
ul. Jagiellońska 94C, 85-027 Bydgoszcz
IV piętro (budynek obok Media Markt)
Indywidualny kontakt z terapeutą