Agnieszka Król

POMOC PRAWNA

Prawo obowiązuje wszystkich, niestety jego zapisy często budzą wątpliwości. Dopiero zaś zrozumienie swojej sytuacji prawnej pozwala nam rozwiązać problem lub uniknąć przykrych konsekwencji. Stąd ogromna potrzeba informowania o prawie, objaśniania jego zawiłości. Czasem dla uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia konieczne jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, który sporządzi stosowne pismo lub będzie bronił naszych racji w sądzie. W swojej praktyce zajmuję się przede wszystkich prawem cywilnym. Ogromnie cenię sobie zaufanie, którym obdarzają mnie Klienci. Skorzystanie ze wsparcia prawnika wymaga niejednokrotnie dzielenia się informacjami, którymi nie mamy ochoty się dzielić. Oprócz ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którym jestem związana jako radca prawny, niewątpliwie pomocne są w tym miejscu dialog i zaufanie, bez których nie wyobrażam sobie współpracy. Taka bowiem współpraca pozwala mi najskuteczniej bronić Państwa interesów.

Jestem absolwentem prawa Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2009 r. zdobywam doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W roku 2012, po odbyciu 3- letniej aplikacji radcowskiej i uzyskaniu uprawnień radcy prawnego, rozpoczęłam prywatną praktykę, dzięki czemu świadczę pomoc prawną w ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii.

ZAKRES POMOCY

Oferuję Państwu pomoc prawną m.in. w następujących dziedzinach:

  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo gospodarcze
  • prawo spadkowe
  • prawo pracy
  • prawo administracyjne

Cennik

Porada prawna

od 50 zł

Opinia prawna

od 150 zł

Pismo (np. wezwanie do zapłaty, projekt umowy)

od 100 zł

Ceny usług są każdorazowo uzgadniane z Klientem. Ich wysokość zależy od stopnia złożoności sprawy i wymaganego zaangażowania. Minimalne stawki wynagrodzenia radców prawnych reprezentujących stronę w postępowaniu sądowy reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05 z późn. zm.).

Rejestracja / Kontakt

602 710 336