separator

Leczenie uzależnień i terapia DDA

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w Centrum pomoc-psychoterapeuci.pl (Bydgoszcz ul. Jagiellońska 94C) dotyczy pomocy w utrzymywaniu abstynencji oraz nabyciu nowych umiejętności w radzeniu sobie z emocjami inaczej niż za pomocą uzależniających substancji czy zachowań, poprawy jakości życia. Aby skutecznie poradzić sobie z chorobą jaką jest uzależnienie, leczenie uzależnień odbywa się w kontakcie z psychoterapeutą, który kwalifikuje do udziału w psychoterapii- jej formie i intensywności. Psychoterapia uzależnień poprzedzona jest konsultacją jedną do trzech, podczas której określane są problemy do pracy terapeutycznej.

Na konsultację zapraszam osoby, które  zastanawiają się nad sposobem swojego picia alkoholu, używania narkotyków i chciałyby zmian oraz osoby, które mają trudności w kontrolowaniu swoich zachowań związanych z używaniem komputera, graniem,  zakupami, nadmiernie pracują.

Psychoterapia współuzależnienia i terapia DDA

Centrum pomocy pomoc-psychoterapeuci.pl (Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 94c obok Media Markt) oferuje pomoc dla członków rodzin osób uzależnionych jaką jest psychoterapia indywidualna i terapia grupowa dla współuzależnionych oraz terapia DDA (dorosłych dzieci alkoholików)

Psychoterapia dotyczy wspólnej pracy pacjenta z terapeutą nad problemami wynikającymi ze wspólnego życia z/lub obok osoby uzależnionej. Sesja zawsze trwa 50 min. Psychoterapia poprzedzona jest konsultacją jedną do trzech podczas której określane są problemy do pracy terapeutycznej oraz ustalony zostaje kontrakt na pracę terapeutyczną.

W ramach pomocy dla bliskich i rodzin osób uzależnionych do konsultacji zachęcam żony, mężów, partnerów i rodziców osób uzależnionych, dorosłe dzieci osób uzależnionych. Leczenie uzależnień, współuzależnień i terapia DDA poprzez psychoterapię to krok w kierunku pełniejszego, bardziej satysfakcjonującego życia.

Specjaliści: Marlena Papieska

separator2

leczenie uzależnień bydgoszcz
ul. Jagiellońska 94C, 85-027 Bydgoszcz
IV piętro (budynek obok Media Markt)
telefon Indywidualny kontakt z terapeutą separator downmapa